Trafikklærerne våre i Brumunddal hjelper deg med førerkortet!

Thores Trafikkskole AS - trafikklærere med lang erfaring!

Våre vennlige og erfarne trafikklærere har et stort fokus på samhandling og sikkerhet i trafikken. Med tålmodighet og dyktige kommunikasjonsevner formidler de trafikkregler på en enkel måte, slik at du har et godt utgangspunkt for å bli en god bilfører.


Ser du etter en erfaren trafikklærer i Brumunddal, så bør du kontakte Thores Trafikkskole AS!

Trafikkopplæringen

Vi er opptatt av at elevene våre skal fullføre trafikkopplæringen på en rask, sikker og kostnadseffektiv måte. For optimal progresjon har vi derfor fortløpende underveisevaluering, og i samarbeid med eleven, utarbeider trafikklærerne mål og delmål. 


Det er førerens ansvar at bilen er i forsvarlig stand og i tråd med regelverket. Grundig teknisk innføring er en del av vårt undervisningsopplegg. Kom innom oss i Brumunddal for en hyggelig prat før du begynner opplæringen!

Valg av kjøreskole

Når du skal velge en kjøreskole, så velg med omhu. Det er viktig med gjensidig tillit mellom kjørelærer og elev. Våre kjørelærere har lang erfaring, og sikrer deg en solid opplæring.
Kom innom våre hyggelige lokaler i Brumunddal for en uforpliktende prat.

Hjemmeside opprettet av